Extradarea lui Ghita depinde de un document ratificat in 1961. Ce prevede conventia bilaterala cu Serbia si cum se poate evita extradarea

Statul roman are o conventie bilaterala cu Serbia (prin declaratie de succesiune), sub forma Tratatului dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961. Extradarea fostului deputat Sebastian Ghita, retinut in noaptea de joi spre vineri la Belgrad, se va face potrivit prevederilor respectivului document.

Aflam din articoul 68 al Tratatului conditiile pentru extradarea unui cetatean al unuia dintre cele doua state:

loading...

1. Părţile Contractante se obligă să-şi extrădeze reciproc, la cerere, în condiţiile prezentului Tratat, persoane aflate pe teritoriul lor, în vederea urmăririi penale, judecării sau executării pedepsei.

2. Extrădarea în vederea urmăririi penale şi judecării se admite numai pentru infracţiunea pentru care, potrivit legilor ambelor Părţi Contractante, se poate da o pedeapsă mai mare de un an privaţiune de libertate sau o pedeapsă mai grea.

3. În condiţiile prevăzute la punctul 2 se va admite extrădarea unei persoane care este condamnată prin hotărîre definitivă la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an sau la o pedeapsă mai grea. Dacă hotărîrea definitivă este dată în lipsa persoanei extrădate, instanţa Părţii Contractante solicitante va repeta procedura în conformitate cu legea sa, judecînd persoana extrădată în prezenţă.

Tratatul prevede, insa, la articolul 69, conditiile in care o persona nu este extradata de catre statele semnatare:

a) persoana a cărei extrădare se cere a săvîrşit o infracţiune de natură politică, o infracţiune pur militară (care constă exclusiv în încălcarea obligaţiilor militare) sau o infracţiune de presă;

b) persoana a cărei extrădare se cere este, la data primirii cererii de extrădare, cetăţean al Părţii Contractante solicitate;

c) infracţiunea este săvîrşită pe teritoriul Părţii Contractant solicitate;

d) potrivit legii Părţii Contractante solicitate, acţiunea penală nu poate fi exercitată sau hotărîrea definitivă nu poate fi executată din cauza împlinirii termenului de prescripţie înainte de a fi primită cererea de extrădare, sau pentru un alt temei legal;

e) persoana a cărei extrădare se cere a fost judecată definitiv pentru aceeaşi infracţiune, ori dacă pentru aceeaşi infracţiune s-a încetat procesul penal, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;

f) potrivit legii ambelor Părţi Contractante, infracţiunea se urmăreşte numai la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate (acţiune privată sau propunerea vătămatului).

loading...

Comentarii

Comentarii

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *